Jekog hjälper Sirius i Värmland AB att ta fram kartor för plockning av KRAV-skogsbär.
Bärsäsongen drar snart igång och kartorna börjar komma på rätt plats- endast små justeringar återstår.