Ännu ett KRAV-år är nu igång. Ny gödslingsdata samlas in och presenteras i GIS-programmet QGIS.
Kartor ska framställas och skickas till tryckeri för att sedan användas i av flera hundra bärplockare i hela Sverige.