Jekog fortsätter att underhålla Säffleoperans hemsida.

I år ställs Disneys Skönheten & Odjuret upp och hemsidan har anpassats därefter.