Jekog fortsätter framställa kartor åt Sirius i Värmland.
Sirius ser till så att bären som plockas i Ransaäter invest godkänns som KRAV-bär.
Kartorna, som visar vilka områden som inte är godkända för KRAV, är en del i KRAV-certifieringen.